Tietoa hankkeesta


MAASÄÄ on tutkimushanke, jossa kehitetään maataloudelle suunnattuja ennustepalveluita sekä pyritään vähentämään maatalouden vesistökuormitusta. Hankkeessa rakennetaan Karjaanjoen valuma-alueelle tiheä mittausverkko käyttäen langattomia ja automaattisia sääasemia ja antureita.

Mittausverkko tuottaa tietoa paikallisesta säätilasta, maan kosteudesta ja lämpötilasta, kasvuston kosteudesta sekä veden laadusta. Tiedon avulla tarkennetaan ja kehitetään paikallisia sääpalveluita, maatalouden ennustepalveluita (mm. perunan tyvimätä- ja ruttoennustetta) ja vedenlaadun seurantaa sekä vesistömallintamista. Lisäksi kehitetään näihin palveluihin liittyvää liiketoimintaa.

Mittausverkon tuottama sää- ja muu mittausaineisto on alueellisesti tarkkaa; Karjaanjoen valuma-alueelle (~2000 km2) asennetaan noin 80 sääasemaa, 30 maankosteusanturia, 11 sameusanturia ja 6 ravinnemittausasemaa. Mittausverkko kattaa koko valuma-alueen, mutta verkon tiheimmissä osissa päästään peltolohkokohtaisiin mittaustietoihin.

Toukokuussa 2007 alkanut hanke jatkuu vuoden 2008 loppuun. Mittausverkkoa hyödynnetään tutkimuksessa ja liiketoiminnan kehittämisessä myös hankkeen jälkeen.

Lähde: MTT